top of page

CBT טיפול קוגניטיבי-התנהגותי

טיפול CBT מבוסס על ההנחה כי מחשבות, רגשות, תחושות פיזיולוגיות והתנהגויות קשורים באופן הדוק ומשפיעים אלו על אלו, וכי דפוסי חשיבה שליליים ודפוסי התנהגות בלתי מסתגלים עומדים בבסיסם של קשיים נפשיים וגורמים סבל רב למטופל ולסביבתו. אחת מהנחות הטיפול היא כי במקרים רבים מצוקה נגרמת לא בגלל האירועים שאנחנו חווים, אלא בגלל המשמעות והפרשנות השלילית שאנו נותנים לאותם אירועים.

מה עושים בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT)

לומדים לזהות, לנתח ולשנות דרכי חשיבה בעייתיות ודפוסי התנהגות בעייתיים. הטיפול לא מעודד חשיבה חיובית, אלא חשיבה מציאותית. הוא מעודד את היכולת להכיר את המציאות על כל היבטיה, מלמד שצריך להטיל ספק במחשבות ולחקור חקירה נוספת את הדברים שתמיד סברנו שהם אמיתיים. להטיל ספק בדברים שנראים כעובדות ולתרגל זוויות הסתכלות ודרכי התבוננות נוספות על אירועים שונים וכך לחוות אותם אחרת ולהגיב אליהם באופן שונה ויעיל יותר. 

אז מה זה בכלל טיפול CBT ? 

CBT טיפול קוגניטיבי -התנהגותי (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) נועד להפחית מצוקה רגשית ולשנות התנהגות. הטיפול שם דגש על קוגניציה - מחשבות, תפיסות, אמונות ועל ההתנהגות - הפעולות והמנהגים היומיומיים.

הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מכוון מטרה, בעל מטרות מדידות, קצר מועד ולכן נוח למחקר מדעי.

הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מושפע גם מהפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, מדגיש את האוטונומיה של הפרט כקובע מהי עבורו רווחה רגשית ורואה במטופל שותף פעיל בתהליך הטיפול.

יעילות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT) 

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי הפך בשנים האחרונות לטיפול מועדף בחרדות, דיכאון, בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית (OCD), כאב כרוני ובבעיות נוספות.

יעילותו הוכחה במחקרים רבים והוא משלב העלאת רגשות ושיטות חווייתיות החיוניות גם הן לתהליך הטיפולי.

כל הסיבות לטיפול בפוביות וחרדות בשיטת CBT 

טיפול ממוקד ומכוון מטרה

הטיפול הקוגניטיבי נבנה, בהתאם לבעיה, ממנה סובל המטופל. ונחשב ליעיל ביותר לטיפול בחרדות ובפוביות, על כל גווניהן.

טיפול הבעיה מהשורש

מטרת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי היא להתמודד עם שורש הבעיה. המטפל מזהה, ביחד עם המטופל, את אותם רגשות ודפוסי חשיבה שליליים, במטרה לשנותם ולהחליפם בדפוסי חשיבה מתאימים.

כלים פרקטיים

 במהלך הטיפול מקבל המטופל כלים פרקטיים להתמודדות מעשית עם אותן מחשבות שליליות ודפוסי התנהגות מעוותים, שפגעו בו בעבר. 

תוצאות לטווח רחוק

 כאמור, שיטת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מתמקדת במתן תוצאות הן לטווח המיידי והן לטווח הרחוק.

המטופל מקבל כלים יישומיים וטכניקות תרגול שיאפשרו לו להתגבר על קשיים ולהתמודד בהצלחה עם בעיות דומות בעתיד.

אקטיביות המטופל

 במהלך הטיפול, עובר המטופל תהליך אקטיבי של שינוי והגברת המודעות העצמית שלו,

ביחס לתפיסה השגויה של המציאות ושל האירועים השונים בחייו. 

עובדה זו מאפשרת לו להפנים את הטיפול, לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות וגם להעריך במדויק את ההישגים שרכש. 

Contact

אני מאמין - פזית איתן

pazit.jpg

אני מאמינה שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו קיים הפוטנציאל האישי לצמיחה, קידום ומימוש עצמי.

 

תפקידי כמטפלת לסייע למטופלי לראות זאת בעצמם ולצייד אותם בכלים שימושיים, קונקרטיים, שונים ומגוונים כדי שיכול לצאת מהמצוקה או המשבר, למקום אישי טוב מתפקד וחיובי יותר מתוך אמונה שהקשר מרפא. הטיפול נעשה בגובה העיניים בשותפות מלאה, כשהמטופל הוא המומחה לבעייתו, והמטפלת לצידו כמלווה ומסייעת.

 

בעבודתי אני משלבת עבודה עם קלפים טיפוליים מסייעים להסתגלות קלה יותר לגורם המעורר החרדה ומאפשרים עיבוד רגשי בצורה מבוקרת ומלאת חמלה.

theraphy - physiotherapist - Cognitive Behavior Therapy
bottom of page